link naar video van het Muzikaal Evenement op 12 februari 2012 in de Wilhelminakerk in Bussum Link to videopresentation of a Music Event in Wilhelmina Church in Bussum - Netherlands

http://youtu.be/sPtRKtLWD70

link 2 naar video met Muzikaal Evenement, ook de kinderen genieten link 2 to Music Event, even the childres do like it very much

http://youtu.be/NeMWS5Nn16A

 

link naar video waarop de kinderen van alle klassen samen, zingend de donateurs bedanken! mei 2011

link to videopresentation. Children of all classes are singing "Thank You" to all donors! May, 2011

http://youtu.be/3hc8IpgPZyY

 

link naar video over de speeltoestellen, geschonken door Ds. van Dijkschool in Dinxperlo, mei 2011

link to videopresentation about the playground, donated bij Ds. van Dijkschool in Dinxperlo, Netherlands, May, 2011

http://youtu.be/EQMW5PPTfsI

 

link naar een video van de kerkdienst in Mulendema Village op 15 mei 2011

link to videopresentation made in Evangelical Church in Mulendema Village on Sunday, May 15, 2011

http://www.youtube.com/watch?v=7uJn-mYMCFY

 

Link naar een video van de Zevendedags Adventisten bij Mumbwa / Zambia op 14 mei 2011

Link to a videopresentation from a SDA churchservice near Mumbwa / Zambia on Mai.14. 2011

http://www.youtube.com/watch?v=zR1WrL8QcJ8

 

link naar een video van de inwijding grond nieuwe kerk Zevende Dags Adventisten bij Mumbwa

link to a videopresentation about founding a new churchbuilding SDA in Mumbwa District May

http://www.youtube.com/watch?v=jL7nAA7ps_A

 

link naar een PowerPoint Presentatie link to a PowerPoint Presentation

http://www.youtube.com/watch?v=Pd5AA8cAUVs

 

link naar video over een kerkdienst in Mulendema's dorp in de buurt van Mumbwa in Zambia

link to video about a churchservice in Mulendema's village near Mumbwa in Zambia

http://www.youtube.com/watch?v=TVSsIVOkg24

 

link naar video over het feest voor de waterput en het teachershuis

link to video about celebrating the new waterpump and the teacher's house

http://www.youtube.com/watch?v=lHz7qV6qM-o

 

link naar video over het begin van de schooldag in september 2008

link to video about starting the school day

http://www.youtube.com/watch?v=24vrV24XppU

 

link naar een video van de kerkconferentie waar Claudia en Marjan bij werden uitgenodigd

link to video showing a churchconference where Claudia and Marjan were invited

http://www.youtube.com/watch?v=FJc7IU7YDQI

 

link naar een video met spelende kinderen in de village april 2009

link to video with playing kids in the village April 2009

http://www.youtube.com/watch?v=z_jdJVPY7Mc

 

link naar film van de handoverceremonie op 17 juni 2014

link to film about Handover Ceremony on June 17th, 2014

http://youtu.be/eR1fnl0M0SQ