Op 18 MEI 2004 is onze Stichting LUSEKELO ZAMBIA opgericht.

Logo Stichting Lusekelo Zambia

De Stichting Lusekelo Zambia werkt volgens de oorspronkelijke charitas opvattingen.
De stichting heeft geen betaalde medewerkers en werkt zowel in Nederland als in Zambia met onbetaalde vrijwilligers. Om versnippering te voorkomen beperken wij ons tot de directe omgeving van één dorp in de buurt van Mumbwa. We houden er geen (duur) kantoor op na en hebben geen salariskosten.
De bestuursleden werken vanuit de eigen woonkamer op hun eigen computers.
Wij pretenderen 0% strijkstok en 100% naar het doel. De bestuursleden betalen altijd hun eigen reiskosten.

Door onze rechtstreekse kleinschalige aanpak en inzet vanuit de lokale bevolking menen wij beter bezig te zijn dan sommige "professionele" en soms dure en bureaucratische organisaties. Wij willen ons onderscheiden door een vrijwel kosteloze organisatie te zijn. Daardoor kunnen de ontvangen middelen voor bijna 100% aangewend worden voor het doel. Zo worden wij gratis of tegen kostprijs bijgestaan door o.a. een notaris, een accountant en webmaster.

Jaarverslag Stichting Lusekelo Zambia 2015

Activiteiten in Nederland en Zambia.
Het voltallige bestuur is tweemaal in bestuursvergadering bijeen geweest.
Er waren diverse presentaties met de beamer in kerken, op particuliere feesten en bij jubilea. De opbrengst was voor het studiefonds waardoor de community teachers Judy Tembo en Agatha Ngoma hun officiële diploma konden halen. Kort nadat wij in juni 2014 in Zambia waren, werd Judy ziek. Wij hebben haar toen naar een goed ziekenhuis gestuurd in de hoofdstad Lusaka. Na veel onderzoek is gebleken dat ze lijdt aan dysautonomia.
Zo noemden ze dat. We hebben begrepen dat het een aandoening is van het autonome zenuwstelsel en dat ze zonder behandeling dood zou gaan. Die medicatie kost met heen en weer reizen naar Lusaka en een dag opname, elke 3 maanden € 600!!! Gemiddeld dus € 200 per maand. In dit bedrag is inbegrepen, de reiskosten, een dag opname met per keer een injectie, plus voor de rest van de 3 maanden medicijnen mee voor thuis.
Het blijkt dat de behandeling goed aanslaat en zij bijna alles weer gewoon kan doen.
We zijn dankbaar dat we een aantal mensen bereid hebben gevonden om maandelijks een bedragje bij te dragen voor haar behandeling, totdat ze eindelijk salaris zal krijgen en ze haar eigen medicatie kan betalen.
Afgelopen jaar heeft er in een van de Magazines van Wilde Ganzen een artikel gestaan over ons Lusekelo Project. Daarin wordt ons project genoemd als voorbeeld van een zeer geslaagd project. Zozeer zelfs, dat ons project als voorbeeld wordt genoemd door Wilde Ganzen op de pagina van www.goededoelen.nl
De jaarlijkse Lusekelo Nieuwsbrief is in december 2015 verzonden.

Voortgang van de Lusekolo School.
Ook al hebben we de Lusekelo School in 2014 aan de Zambiaanse overheid overgedragen, we blijven nog regelmatig in contact met de school en de leerkrachten. Het leerlingenaantal is dit afgelopen jaar nog verder uitgebreid tot 731! Met zoveel leerlingen is het geen overbodige luxe als er ook meer toiletten gebouwd worden. Stichting de Ziekenhuisbode heeft ons voor dit doel een royale donatie gegeven, waarvan 7 extra toiletten werden gebouwd.

VoedselprogrammaBuiten eetzaal
Het World Food Programme van de Verenigde Naties gaat nog steeds door. Dagelijks krijgen alle kinderen een warme maaltijd. Er wordt een minimale bijdrage gevraagd voor af en toe extra verse groenten. In 2015 heeft een groep ouderen van de PKN te Bussum beloofd een inzameling te houden in 2016, voor een nieuw dak op de ‘buiten-eetzaal’. Het dak was namelijk zo lek als een mandje. In maart 2016 is een bedrag van €600 binnengekomen.
Intussen is er een foto opgestuurd waarop te zien is dat het gehele gebouwtje aan vernieuwing toe is. We zullen zien of we daar nog geld voor kunnen inzamelen.

Tweede Kans Onderwijs
De twee ‘community teachers’, Judy en Agatha, zijn in december 2015 geslaagd voor hun lerarendiploma.
Mede dank zij een gift van ZWO Hilversum en de diaconie van Bussum was dat mogelijk. Zij blijven aan de Lusekelo School verbonden. Pas in 2017 zullen zij officieel als gekwalificeerde leerkrachten betaald worden. 
Onlangs hoorden wij dat dat in Zambia na de diplomering het nog een jaar duurt voordat de geslaagden een officiële benoeming krijgen. Ondertussen moeten de gediplomeerden gewoon doorgaan met stage lopen. Dit voor ons moeilijk te bevatten verhaal hebben wij gecheckt bij onze voorzitter Eustuce Makumbe, die zelf ooit een lerarendiploma haalde in Zambia. Hij is een Zambiaan en vertelde dat het in Zambia inderdaad zo is geregeld tenzij je een kruiwagen hebt ..... Een derde persoon, David, die ook al jaren onbetaald les geeft aan de school, is aan zijn 2de jaar begonnen van de 3 jarige opleiding tot leerkracht.

Plannen voor de toekomst
De beide leerkrachten Judy en Agatha zijn nu gediplomeerd. Dank zij vele bijdragen van trouwe donateurs, ZWO in Hilversum en de Diaconie in Bussum.
oor het laatste jaar van de opleiding van David Maango is nog geld nodig. We vertrouwen erop dat het laatste bedrag ad. € 700 er ook komt.

Het bestuur,
Eustuce Makumbe, voorzitter
Claudia de Raadt, penningmeester
Marjan Sluiter, secretaris


Bovenstaande jaarverslag en de jaarverslagen uit voorgaande jaren kunt u hier onder downloaden als pdf-bestand.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2004-2009