Op het linker kaartje ziet u waar Zambia ligt en op het rechter kaartje ligt Mumbwa in het midden van de cirkel.
In de buurt van Mumbwa, op 20 km ten westen ervan in Chief Mulendema's District ligt de village waar de Lusekelo projecten te vinden zijn.

AfrikaZambia

  Bij onze laatste acties worden wij gesteund door Wilde Ganzen

Het Anton Jurgens Fonds, de Eureko Achmea Foundation,  Ver. Trein 8.28 H.IJ.S.M. , Stichting Estia, het Derde Wereld Fonds Atos Origin en organisaties die niet met name genoemd willen worden, alsmede de Gemeente Bussum en ZWO Hilversum hebben een belangrijke bijdrage geleverd.
 NIEUWSBRIEF december 2016
Stichting LUSEKELO ZAMBIA
“if we all work together poverty will be swept away”
www.lusekelo.org

 

 

De school
Mr. Maango, die jarenlang zonder een cent te verdienen heeft lesgegeven aan de Lusekelo School moest eerst zijn Middelbare School afmaken met een soort LOI- cursus (long distance learning), voordat hij naar een lerarenopleiding kon gaan. Dankzij giften van u hebben wij zijn opleiding kunnen betalen en het ziet ernaar uit dat hij in december 2017 gediplomeerd onderwijzer zal zijn. Een donateur heeft zelfs zijn bruidschat ‘lobola’ betaald. Op de foto zien we een gelukkige David die samen met vrouw en zoontje alle goede gevers hartelijk willen bedanken.
 

Chief Mulendema
Vanaf het begin hebben wij steeds een bezoek gebracht aan Chief Mulendema. De Honourable Chief van het gebied waar de school staat. De Chief was altijd zeer vereerd als de “Lusekelo Ladies’ hem een bezoekje kwamen brengen. Ook zijn drie vrouwen keken uit naar onze komst. Vooral de geschenken, (dat waren niet zomaar cadeautjes!) werden zeer op prijs gesteld. Natuurlijk ging er altijd iemand mee om te vertalen. Eerst was dat Hildah Munkanda, later Judy Tembo. In 2003 heeft Chief Mulendema een stuk grond als eigendom aan de Lusekelo Vrouwengroep geschonken. Op dit stuk grond staan nu 4 schoolgebouwen, 10 lerarenhuizen, 2 sportvelden, een waterpomp, groentetuin en vruchtboompjes. De officiële eigendomspapieren liggen in de kluis van de school.
Chief Mulendema is op 11 september jl. overleden.

Government teachers en eindelijk een echt salaris!
Judy Tembo en haar vriendin Agatha Ngoma hebben afgelopen jaar hun officiële onderwijzers diploma gehaald. Nu zijn ze inmiddels bijna zover dat ze een officiële benoeming tot onderwijzeres bij de overheid krijgen. Voor ons zelf is dat een waar hoogtepunt! Beide dames hebben aan de wieg van de school gestaan. Zonder de nooit aflatende energie van Judy, was deze school er niet gekomen. De school draait volledig mee in het Zambiaanse onderwijssysteem en nu krijgen de dames binnenkort hun eigen salaris en zijn ze niet langer afhankelijk van wie of wat dan ook! Wat zullen hun gezinnen hier trots en blij mee zijn en wel bij varen! Bovendien is dan het moment aangebroken dat Judy voor haar eigen medicatie kan gaan zorgen!
Bij deze willen we dan ook uit de grond van ons hart alle goede gevers bedanken, die door hun regelmatige bijdragen ervoor gezorgd hebben dat Judy al die tijd haar behandeling en medicijnen steeds op tijd kon krijgen en zij goed met haar ziekte heeft kunnen leven. We rekenen erop dat u per 1 april 2017 uw bijdrage voor de medicijnen kunt stoppen. We houden u op de hoogte.

 

Actie nieuwe “EETZAAL” voor de Lusekelo Primary School
In 2013 heeft Mr. Mutakula, het hoofd van de school een beroep gedaan op het wereld voedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij wilde graag dat de kinderen op zijn school elke dag te eten zouden krijgen, omdat ze met een gevulde maag beter kunnen leren. Zij aanvraag werd beloond en vanaf die tijd krijgen de kinderen (op dit moment 835 in totaal) elke dag een maaltijd die bestaat uit het voor Zambianen zo belangrijke nsjima (een soort van maispuree) met daarbij gekookte bonen (voor de zo noodzakelijke proteïne) In de maand betalen de ouders die dat kunnen, € 1 voor verse groenten. Het verstrekken van een maaltijd heeft als prettige bijwerking dat de kinderen echt ook naar school komen!

 

Hoe organiseer je het koken in primitieve omstandigheden voor zoveel kinderen?

Om een “eetzaal” te bouwen hebben de ouders “stenen” gemaakt op de traditionele manier. Deze stenen worden in mallen gemaakt en in de zon gedroogd. Ze zijn niet erg houdbaar, maar zo bouwt men hier. Ook het dak werd op de traditionele wijze vervaardigd van gras. Iedereen bouwt zo een eigen huis en zo bouwden ze samen de eetzaal. 

Er werd een “kok” aangesteld. Hoe hij echt heet, weten we niet, maar omdat hij ooit in Kaapstad is geweest, noemt iedereen hem mr. Capetown. Een bijzonder vriendelijke man. Hij begint ’s morgens vroeg met het koken. Als er genoeg is voor een klas, dan mogen ze naar de eetzaal komen.
Eerst worden de handen gewassen met “stromend” water. Dat 
moet, omdat men in Zambia met de handen eet. “Stromend” betekent dat er een jerrycan met een kraantje op een tafel wordt geplaatst met water uit de pomp. De een houdt het kraantje open en de ander wast de handen onder het straaltje. Daarna gaan ze langs bij mr. Capetown, die vervolgens hun zelf meegebrachte borden volschept. Als de voorraad op is, begint de kok opnieuw te koken voor de volgende klas. Dat gaat zo de hele dag door, tot alle kinderen gegeten hebben.

 

 

 

 

Nieuwe eetzaal nodig

Nu, na 3 jaar weer en wind begint de eetzaal aardig op een bouwval te lijken. Het is nu regentijd en de kinderen kunnen niet meer droog zitten. Geld voor een betere bouwstijl kunnen de ouders niet bijeenbrengen. Daarom hebben wij na een verzoek van de school, besloten om een actie te houden om het geld voor een nieuwe eetzaal bij elkaar te brengen. Deze wordt dan gebouwd van echte stenen en krijgt een golfplaten dak. De geraamde kosten hiervoor liggen, afhankelijk van de koers, tussen de € 4000 en € 5000.
De eerste € 2000 zijn al bij elkaar gespaard door giften van een kerkelijke actie en bewoners van Zorgcentrum Godelinde, beide in Bussum en de firma Derkx Bouwadvies in Bergschenhoek.

Helpt u ons mee om deze klus af te maken?

 

 

 

WIJ WENSEN U ALLEN VAN HARTE PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN VREDIG 2017 TOE!

 
 
Stichting Lusekelo Zambia
IBAN: NL87 RABO 0383 7852 94 te Bussum
Voorzitter Eustuce Makumbe
Penningmeester Claudia de Raadt
Secretariaat Marjan Sluiter
Loosdrechtseweg 193
1215 JT Hilversum
Tel: 035-7723107
E-mail: marjansluiter@kpnmail.nl
ANBI-erkenning

 

Hieronder kunt u deze en eerdere nieuwsbrieven bekijken of downloaden als pdf-bestand.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009