Op het linker kaartje ziet u waar Zambia ligt en op het rechter kaartje ligt Mumbwa in het midden van de cirkel.
In de buurt van Mumbwa, op 20 km tenwesten ervan in Chief Mulendema's District ligt de village waar de Lusekelo projecten te vinden zijn.       

 

  

Bij onze laatste acties worden wij gesteund door Wilde Ganzen

Het Anton Jurgens Fonds, de Eureko Achmea Foundation,  Ver. Trein 8.28 H.IJ.S.M. , Stichting Estia, het Derde Wereld Fonds Atos Origin en organisaties die niet met name genoemd willen worden, alsmede de Gemeente Bussum en ZWO Hilversum hebben een belangrijke bijdrage geleverd.
 


NIEUWSBRIEF december 2014


School in 2014
De school in 2014
 
The Lusekelo Community School werd op 16 juni 2014 Lusekelo Primary School.
Tijdens een groot feest hebben we de Lusekelo School op 16 juni 2014 officieel “overhandigd” aan de overheid van Zambia. De school is nu geheel opgenomen in het Zambiaanse onderwijs systeem en heeft binnen het systeem een eigen schoolnummer gekregen. Dat betekent dat vanaf nu alle kosten voor de school en het onderwijs zullen worden gedragen door de Zambiaanse overheid. Ons cadeau aan de school was een aluminium plaquette op A3 formaat met daarop in het kort de hele geschiedenis afgedrukt. (tekst zie blad 2) Het is opgehangen bij de ingang van het kantoor van het schoolhoofd.

In maart 2003 begon de Lusekelo Pre-School met 24 kleuters in de werkplaats van de Lusekelo Vrouwengroep. In augustus 2004 werd het eerste schoolgebouw geopend. Een waterpomp was ook een vereiste van het ministerie van onderwijs. Niet alleen de kinderen maakten dankbaar gebruik van de nieuwe pomp ook de omwonende families met hun vee.  Op 16 juni jl. hebben wij 4 school gebouwen, met daarbij 10 lerarenhuizen en 18 toiletten overgedragen. In de directe omgeving van de school zijn verder 2 waterpompen, 2 sportvelden, een groente-tuin en fruitbomen te vinden! Bovendien is de school opgenomen in het wereld voedselprogramma en krijgen alle leerlingen dagelijks een warme maaltijd. Klas voor klas. Dit is een foto van de ‘eetzaal’.

 
Opleiding Community Teachers 
Vanaf het prille begin waren Judy en Agatha de leerkrachten op deze school. Omdat het ging om een community school, worden zij ‘community’ teachers genoemd. In 2007 mocht de eerste door de overheid betaalde leerkracht Mr. Mutakula in het eerste leraren-huis gaan wonen. Zijn komst trok veel nieuwe leerlingen aan en er waren meer leerkrachten nodig. Dit werd opgepikt door Alex Ngoma en later ook David Maango. Zij werden ook community teacher. Het idee van community teacher is dat zij betaald worden door de ouders, ‘de community’, maar omdat deze mensen arm zijn, werd er zowat geen schoolgeld betaald. Wel kwamen er na ieder lerarenhuis dat af was, weer een nieuwe betaalde leerkracht van de overheid bij. Dat hadden we zo afgesproken! Om ervoor te zorgen dat aan het eind van de rit de community teachers, die al die jaren, zonder salaris te krijgen, hun werk hadden gedaan, hebben wij als stichting specifiek fondsen geworven om een opleiding voor de community teachers te kunnen betalen. Judy en Agatha moesten eerst nog hun middelbare schoolopleiding afmaken. Zij zijn in januari 2013 met hun opleiding begonnen. Alex was eerder begonnen met zijn opleiding en is sinds december 2013 officieel aan de school benoemd en kon toen met zijn gezin in lerarenhuis 7 zijn intrek nemen! Judy en Agatha kunnen in 2015 hun opleiding afronden, dankzij de bijdragen van de diaconie in Hilversum! David gaat met zijn opleiding beginnen in januari 2015.
 
Vrouwengroep 
VrouwengroepOp 12 februari 2002 werd de Lusekelo Vrouwen Groep opgericht. Een jaar later vroegen enkele moeders assistentie bij het bouwen van een school. In de afgelopen 12 jaar is er veel gebeurd. De school is er gekomen en hoe! De Vrouwengroep is er nog steeds, ondanks veel problemen, zoals: onkunde, jaloezie, sterfgevallen, zwarte magie (echt, het bestaat nog). Maar, als er geen vrouwengroep was geweest, dan was er geen school gekomen. 
Ons laatste bezoek heeft er zeker toe bijgedragen dat de vrouwen met nieuw elan verder gaan.
Hier zingen zij ons toe op de overdrachtsceremonie op 16 juni 2014.
 

Studiefonds
In 2006 werden drie jonge mannen financieel gesteund om een beroepsopleiding te kunnen volgen. 25% van het totale bedrag moesten zij zelf opbrengen, 25% was een gift van de Stichting en 50 % was een lening die terug betaald moest worden na beëindigen van hun opleiding en het verkrijgen van een baan. In totaal konden op deze manier acht jonge mensen een beroepsopleiding volgen. Nadat de eerste student na een 2 jarige opleiding een baan had gevonden, begon hij zijn lening terug te betalen, zoals Justay Mulamata.jpgafgesproken. Daardoor kon de volgende student een opleiding volgen. Vier studenten hebben intussen hun lening terug betaald en daardoor kon ook de achtste student aan een opleiding beginnen. Twee andere oud studenten zijn inmiddels ook begonnen met terugbetalen. Van één student heeft de familie beloofd de lening terug te betalen. Eén student is met de noorderzon vertrokken. Onze eerste student Justay Mulamata, (foto links) heeft de studie “Travel and Tourism” gedaan en daarna nog een aanvullende cursus met een internationale erkenning. Hij kreeg direct een baan bij een reisbureau in Lusaka. Nadat hij daar vier  jaar gewerkt had en veel ervaring had op gedaan, kon hij zijn eigen reisbureau starten met een autoverhuur erbij, financieel gesteund door een zakenman uit Europa die veel vertrouwen in de capaciteit van Justay heeft. Een bijzonder detail is dat de laatste student, Morgan Mulamata, de jongste broer van Justay is.
 
2de Kans Onderwijs 
Sharon en Lontia hebben dankzij sponsoring vanuit Nederland hun middelbare school met een ‘long-distance-learning’-cursus kunnen voltooien. Wel hebben ze tijdens deze studie beiden een kind gekregen. Bij Sharon was dat de vierde, bij Lontia de eerste. Toch is het voor hun gevoel van eigenwaarde geweldig dat zij de kans hebben gekregen hun middelbare school op deze manier af te kunnen maken. Niet veel jonge moeders krijgen deze kans.
 
Microkrediet 
Het principe van een microkrediet is dat de ontvanger met het microkrediet ‘zaken’ gaat doen. Investeren in een ‘business’. Van de opbrengst moet het krediet terugbetaald worden, een ander deel is voor het huishouden en men moet met een deel investeren in de business. Dit systeem bleek moeilijk te zijn. De meeste kredieten werden terugbetaald, maar we zagen niet echt een verbetering in de levensomstandigheden. Een bankrekening heeft niemand. Geld wegleggen voor verdere investeringen is moeilijk. Vaak zijn er familieomstandigheden waarvoor men geld nodig heeft. Van 2007 tot 2013 zijn er 21 microkredieten uitgegeven. Waarvan de meeste zijn terugbetaald. Een microkrediet was KW.500.000 (€100) dat was het maandsalaris van een arbeider.
 
Kerken voor kerken 
KerkdienstZoals we al jaren gewend zijn, bezochten we ook dit jaar de dienst in de kerk van de Zevende Dag Adventisten. De kerk was heel mooi afgebouwd! Een prachtige vloer, ramen en deuren waren aangebracht. De donateurs van de Adventkerk in Hilversum werden hartelijk bedankt met het zingen van een speciaal lied. De nieuwe donatie werd met vreugde ontvangen. Speciaal voor de broeders en zusters in Hilversum: De schriftlezing was: Mattheus 2 vers 7 t/m 11. De preek ging over goed en kwaad. De strekking was: We kunnen God pas ontmoeten als de kracht van Jezus in ons leven geboren is en we de kracht van Herodes hebben gedood.
 Evangelische Kerk
DansenNa een lange en uitbundige kerkdienst werd een doosje met inhoud uit Bussum overhandigd aan de penningmeester van de kerk. Nadat de aanwezigen hoorden wat er in het doosje zat, kwamen zij begeleid door twee bongo’s, al jubelden, juichend en dansend naar voren en werden we door iedereen omhelst en bedankt. Wat een belevenis!
 
Alle gulle gevers van de woensdagmiddagsoos in Bussum worden hartelijk bedankt!
Wij kijken terug op een heel mooie reis en zijn dankbaar dat wij met behulp van u allemaal dit mooie project met een goed resultaat hebben kunnen afronden.

Marjan Sluiter,  inspecteur van onderwijs Mr. Kiara,  Claudia de Raadt
 
Film van de overhandigingsceremonie op 16 juni 2014:
 
 
Stichting Lusekelo Zambia
IBAN: NL87 RABO 0383 7852 94   te Bussum
Voorzitter Eustuce Makumbe
Penningmeester Claudia de Raadt
Secretariaat Marjan Sluiter
Loosdrechtseweg 193
215 JT Hilversum
Tel: 035-7723107
E-mail: marjansluiter@kpnmail.nl
ANBI-erkenning

 


NIEUWSBRIEF december 2012

Het bezoek aan de Lusekelo Community School
Wat was het een feest om na anderhalf jaar alle lieve mensen die we leerden kennen in de loop van de jaren, weer terug te zien! En wat was de verrassing groot om de uitbreiding van de school met eigen ogen te kunnen aanschouwen! Een nieuw schoolgebouw met drie lokalen en twee nieuwe lerarenhuizen waren erbij gekomen. En al weet je het met je verstand, als je het dan met eigen ogen ziet, worden die ogen wel een beetje vochtig op dat moment. Onze huisjes waren brandschoon en onze bedden voorzien van splinternieuwe muskietennetten. Op ons bed lag een lieve welkomstbrief. We voelden ons meer welkom dan ooit tevoren. Onze eerste vergadering was met de inspecteur van onderwijs in Mumbwa. Zij sprak haar waardering uit over het onderwijs op de school. De resultaten van de leerlingen waren prima. De school voldeed nu aan alle eisen en had een officieel geregistreerd schoolnummer ontvangen, zodat de kinderen hun eindtoets op hun eigen school mochten maken. Voorheen gebeurde dat nog op de dichtstbijzijnde school, 7 km verderop gelegen. Ook was ervoor gezorgd dat de nieuwe schoollokalen door de overheid werden voorzien van meubilair. De volgende dag zagen we de kinderen van de school ( inmiddels van 24 bij de start gegroeid naar 559!) bij de dagopening.

 

Heel indrukwekkend om al die verwachtingsvolle donkere gezichten voor je te zien en ze het Zambiaanse volkslied te horen zingen. ’s Middags was er een vergadering met het hoofd van de school en de voorzitter van het school bestuur gepland. We wilden graag weten wat er was gebeurd met het door het Achmea Fonds gedoneerde geld dat was overgebleven van de bouw van lerarenhuis 5. Mr. Mutakula, het hoofd der school, legde omzichtig uit waaraan hij dat had besteed. Bouw van toiletten en verf voor een van de andere huizen. Oeps … Opnieuw moesten we uitleggen dat dat niet de bedoeling was. Geld mag alleen besteed worden aan die zaken, waarvoor we bij de vermogensfondsen een aanvraag hebben ingediend. Hier hadden we een fors probleem te pakken. Na een lang en goed gesprek kwam de school met een plan om het verkeerd uitgegeven geld weer op de schoolrekening te kunnen bijschrijven. Tsja, wij hebben die grote fondsen nog langer nodig en dan moeten we er wel voor zorgen dat we aan hun voorwaarden voldoen. Daarna bleek er nog een groot probleem opgelost te moeten worden. Beide juffen van het eerste uur, Judy en Agatha, geven al sinds 2006 (gratis) les, maar hebben nog steeds geen diploma. Dit had het afgelopen jaar op allerlei manieren tot scheve verhoudingen geleid. In een gesprek met het hoofd der school, de voorzitter van het schoolbestuur en de beide leerkrachten werden eerst alle problemen en vervolgens de wederzijdse verwachtingen uitgesproken en ook hier hebben de partijen een gezamenlijke oplossing kunnen vinden. De lucht was geklaard en opgelucht kan er weer verder gewerkt worden. Beide juffen konden het afgelopen jaar hun middelbare schoolopleiding met goed gevolg afronden dankzij donaties vanuit  Nederland en gaan nu verder met hun lerarenopleiding. De inspecteur heeft ons dit jaar opnieuw uitgelegd hoe beiden na het behalen van hun diploma kunnen solliciteren naar een betaalde baan op de Lusekelo Community School.
David en Foster, de andere twee Community Teachers, hopen in 2013 hun eindexamen middelbare school te behalen, waarna zij ook de lerarenopleiding kunnen volgen. ZWO Hilversum heeft toegezegd gedurende drie jaar de studiekosten te willen betalen voor deze vier nog niet gediplomeerde Community Teachers. In Zambia bestaan er weliswaar geen Christelijke scholen, maar er wordt wel op alle scholen bijbelles gegeven. Er is zelfs aan elke school een speciale godsdienstleraar aangesteld.

Rechts: Mr. Emmanuel Mumba, klassenleerkracht en godsdienstleraar op de Lusekelo Community School. Hij is op zoek naar mensen die hem financieel willen helpen om zijn droom te kunnen waarmaken: een studie voor hoofdonderwijzer. Ook al verdient hij zelf salaris, hij moet zorgen voor de kinderen van zijn overleden broers en voor zijn ouders en zijn oma. Zo gaat dat in Zambia ….. Degene die verdient, zorgt voor de hele familie!

2de Kans Onderwijs
Sharon is 24 jaar, getrouwd, drie kinderen van 6, 4 en 2 jaar. Zij wil journalist worden, maar moet eerst nog drie klassen van de middelbare school afmaken. Zij zal dat via een soort LOI-opleiding doen. Gelukkig is er een sponsor uit Bussum, die drie jaar een bedrag van €150 schenkt, zodat de grote wens van Sharon in vervulling kan gaan.

Lontia is 21 jaar oud. Ze is wees en woont bij haar grootmoeder. Deze is al erg oud en kan geen schoolgeld meer voor haar betalen. Daarom moest ze al in 2008 van school af. Ze wil haar opleiding dolgraag afmaken. We zoeken een sponsor voor haar. (3x €150)

Microkrediet
Mildred, een weduwe met 5 kinderen, geeft aan Claudia en Marjan een kip uit dankbaarheid voor het microkrediet dat zij vorig jaar had gekregen. Uit een lap stof van Kw.10.000 maakt ze een prachtig schort en ze verkoopt deze voor Kw 30.000 aan o.a. Safari Lodges. Van de winst heeft ze haar krediet van Kw 500.000 afbetaald, heeft ze nieuw materiaal gekocht en kan ze leven met haar gezin. Mildred heeft het idee van het microkrediet goed begrepen. Wij hebben 20 schorten van haar gekocht.


Rhoda en Maureen doen het ook goed. Uit een lap van Kw 10.000 maken zij drie kussensloopjes, die ze per stuk verkopen voor 

Kw 10.000. Ook zij maakten zo voldoende winst. Voor sommigen is dat nog moeilijk. Van het krediet begint men een ‘business’, bv. bij de rivier een grote hoeveelheid gedroogde vis kopen (4 uur fietsen) om elders per portie te verkopen. Als dat per fiets gebeurt, levert het nog wat op, maar als de vis per minibus moet worden vervoerd, vergeet men dat de vervoerskosten moeten worden afgetrokken van de winst. Dan kan alleen het krediet terugbetaald worden en is men niets opgeschoten.

Danniel is getrouwd met Maria, zij hebben twee zoontjes. Hij is een veel belovende zakenman. Met een microkrediet begon hij een kippenfarm, maakte en verkocht houtskool. Hij haalde zijn rijbewijs en hij spaarde voor een minibus. Ook zorgde hij voor een tiental koeien van anderen. Toen sloeg het noodlot toe. De kippen kregen een ziekte en gingen dood; een groot aantal koeien werd gedood door een ongeluk ’s nachts met een heel grote vrachtauto; een groot bedrag van zijn spaargeld werd gestolen. Hij raakte in een depressie. Alles wat er zo veelbelovend uitzag, was hij kwijt. Hij kon zijn krediet niet terugbetalen. Tijdens ons bezoek hebben we naar zijn nieuwe businessplan gekeken. Van verkocht houtskool heeft hij inmiddels weer kippen gekocht. De markt doorvoor is goed. Lodges, hotels en restaurants kopen liever ‘village’ kippen dan de met groeihormonen ingespoten ‘fabrieks’-kippen. Iemand uit Hilversum heeft Danniel € 100 geschonken om zijn kippenhok veilig en af te kunnen maken met gaas. Geld voor een golfplaten dak heeft hij al verdiend met de verkoop van houtskool. Het kippenhok wordt van steen, het dak van ijzeren golfplaten, zodat het uit jaloezie niet makkelijk in brand gestoken kan worden.

Sunrise Multy Purpose Coöperatie
Het huis van Lemmy is bijna af, alleen nog een golfplaten dak, cement voor de vloer en om de muren aan te smeren. Verder nog ramen en deuren en verf. Tijdelijk woont hij met zijn gezin in de opslagruimte van de werkplaats. Hij is een vakkundige timmerman. Hij maakt o.a. barkrukken, tafels, stoelen, bedden en deuren.

Kerken voor kerken
Met een collecteopbrengst van € 300 van de Adventistenkerk in Hilversum, konden we de zustergemeente bij Mumbwa weer heel erg blij maken. De bouw van het nieuwe kerkje had het hoogste punt bereikt en met deze nieuwe donatie hoopt men er nu een dak op te kunnen maken. Zolang de kerk nog niet klaar is, wordt de dienst elke zaterdag nog steeds in de school gehouden. Op zondag zijn er ook activiteiten van deze gemeente in de school. Daarnaast mochten we de opbrengst van een collecte in de Bethlehemkerk in Hilversum, tijdens een uitzonderlijk feestelijke dienst in de Evangelische Kerk, aan de penningmeester van deze kerk overhandigen. Afgelopen jaar is de kerk verbeterd met een afsluitbare deur, nieuwe (echte) ramen en een serie houten banken om op te zitten. Het is een grote wens om in de toekomst de binnenmuren aan te kunnen smeren en wit  te schilderen. Aan het eind van de bijna drie uur durende dienst zongen Claudia en Marjan: “Give me oil in my lamp, keep me burning” en het refrein zong iedereen uit volle borst mee. “Sing Hosanna, Sing Hosanna, Sing Hosanna to the King of Kings…!” begeleid door bongo’s. Wat een feest!

In februari 2012 stonden we voor de enorme klus om voor de laatste fase van ons project "Lusekelo Community School” € 75.000 bijeen te brengen.
Voor een drie-klassig schoolgebouw en de drie daarbij behorende lerarenhuizen.
€ 30.000 voor het schoolblok
€ 15.000 voor ieder lerarenhuis
Na de goedkeuring van ons project door de stichting Wilde Ganzen, hoefden we zelf nog "slechts" € 48.388 te werven.
Wilde Ganzen voorziet dat bedrag van een premie van 55%, wat neer komt op de resterende € 26.612.

Anno mei 2013 zoeken we nog naar de laatste € 2000!

 

 NIEUWSBRIEF zomer 2011

 

                        Stichting LUSEKELO ZAMBIA

                                                       “ if we all work together poverty will be swept away”

                                                          

De Lusekelo Community School

Wat was het spannend om voor het eerst pas na een jaar terug te komen bij ons project! We waren opnieuw ZEER verrast te zien hoe alles was opgeschoten. Lerarenhuis 2 en 3 helemaal klaar en lerarenhuis 4 schoot ook al op. Van overgebleven bouwmaterialen en allerlei bijdragen van de Community zelf, was er zelfs ook een Community huis in aanbouw!

De DEBS (=District Education Board Secretary)

We besloten om maar direct een bezoek te brengen aan het bureau van de plaatselijke inspecteur van onderwijs in Mumbwa. Inmiddels hadden we al vernomen dat onze “vriend” Mr.Handema was overgeplaatst en dat zijn opvolger een vrouw was. Zij was er niet. Maar de Planning Officer, Mr. James Malupande, die ons zoals hij vertelde, heel goed kende uit de rapporten die er over de school worden geschreven, verwelkomde ons allerhartelijkst. Hij vertelde dat we de volgende morgen om 10 uur terug moesten komen. Natuurlijk waren we op tijd, maar de nieuwe DEBS, mevr. Theresa Sitali, (Claudia bleek haar al van een andere gelegenheid te kennen!) was er weer niet. We mochten haar opzoeken op het adres waar ze een conferentie leidde en daar nam ze tussendoor even tijd om ons te woord te staan. Gelukkig had Marjan alle punten die we met haar wilden bespreken van tevoren op een papiertje geschreven, zodat ze zich kon voorbereiden op onze vragen. We mochten na het weekend op haar kantoor terug komen. Toen ze op maandag eindelijk tijd voor ons had, bleek ook zij heel serieus met “onze” school om te gaan. Ze had alle Big Shots (zijzelf als DEBS, de echte inspecteur, de planning officer en de building officer) bij elkaar geroepen, zodat we in groot comité onze vragen konden stellen en antwoorden kregen.

 

Afronding fase 5 en uitbreiding school tot Upper Basic School (fase 6): Het vierde schoolblok

Jammer genoeg was de elektriciteit uitgevallen, zodat we de benodigde kopieën van tekeningen van het nieuw te bouwen vierde schoolblok en de aangepaste begroting ervan nog niet mee konden krijgen. Daarvoor zijn we de dag erna ten vierde male naar Mumbwa getogen, waar we vlak voor ons vertrek de nodige paperassen toch nog op tijd konden meenemen. Dat wordt het volgende grote plan: Een schoolblok met drie klaslokalen (grade 7, 8 en 9) volgens de voorschriften van de Zambiaanse overheid. En dan tot slot de drie daarbij horende lerarenhuizen.

Van de school ontvingen wij, zoals we inmiddels gewend zijn, een prachtig financieel overzicht. Wilde Ganzen had in september 2010 de school een brief en het geld gestuurd voor de bouw van huis 2 en 3 en daar nooit antwoord op ontvangen. Toen Marjan ernaar vroeg, bevestigden ze op de school de ontvangst, maar vertelden ook dat ze wel degelijk antwoord hadden gestuurd. Ze hadden n.b. op de fiets 25 km verderop een kopie laten maken van hun antwoord, voor hun eigen administratie!! Ongelooflijk!  We kregen het bankoverzicht mee van wat er was ontvangen (ruim € 20.000) en van hoe het daarna in porties was opgenomen. Daarnaast een financieel overzicht van wat alles had gekost, compleet met bonnetjes! Volledig transparant en kloppend. Wilde Ganzen was hierdoor ZEER verrast en vertelde ons dat we aan deze school een heel bijzondere partner hebben!

 

Community Teachers

We hebben uitgebreid onze zorgen besproken met betrekking tot de status van de Community Teachers. Omdat er na ieder lerarenhuis dat er gereed komt, een betaalde leerkracht van de overheid op de school wordt geplaatst, maakten wij ons grote zorgen over de toekomst van met name de twee juffen, die vanaf het prille begin deze school “gedragen” hebben. Ze zijn nooit betaald voor hun werk! Zij doen nu erg hun best om, naast de zorg voor werk en gezin, hun middelbare schoolopleiding af te ronden, zodat ze daarna hun onderwijzers diploma kunnen halen. Het geld om dat allemaal te betalen, hebben ze niet. Het alsnog behalen van het diploma van de middelbare school financieren we vanuit onze “pot”  2de kans onderwijs.

 

2de Kans Onderwijs.  

Jonge mensen die door omstandigheden hun middelbare schoolopleiding moesten afbreken, krijgen een 2de kans. Zo ook deze 4 Community Teachers. Zij volgen een ‘long-distance’-programma en kunnen na het behalen van hun examen van de middelbare school doorgaan naar de Lerarenopleiding op het dichtstbijzijnde Christelijke Instituut in Mongu.

Één Community Teacher, Alex Ngoma, is in januari 2011 al met deze opleiding begonnen. 2de kans onderwijs kost per jaar pp. € 125.- De lerarenopleiding (intern) kost voor allemaal samen € 2000 op jaarbasis voor 3 achtereenvolgende jaren. Wij beloofden op zoek te gaan naar een sponsor voor hun opleiding tot onderwijzer. Daarnaast heeft de DEBS beloofd dat de Community Teachers mee mochten doen aan alle nascholingscursussen en dat ze ervoor zou zorgen dat ze na het behalen van hun diploma, hun baan zouden kunnen behouden, maar dan betaald

Wij hopen van harte sponsors te vinden voor de opleiding van deze mensen.

Zonder Judy en Agatha was de school er immers helemaal niet geweest.

Microkrediet.

Er werd vanaf 2007 een microkrediet (€ 100 = K 500.000) verstrekt aan een aantal mensen die een ‘business’ wilde beginnen. Als ze dat terug betaalden, zouden we dat bedrag eenmalig verdubbelen. Die eerste terugbetaling lukte redelijk. Maar vorig jaar stagneerde het terugbetalen volledig. We hadden tegen elkaar gezegd dat we dit onderdeel zouden stoppen, als er geen schot in zou komen. Maar wat gebeurde er dit jaar? Ze kwamen op eentje na, allemaal terug betalen! Intussen stonden er 5 mensen op de wachtlijst. Die mensen werden ijlings met de ‘bush-telefoon’ opgetrommeld. U had hun gezichten moeten zien, toen ze hoorden dat ze alsnog een microkrediet konden krijgen!

In 2008 kreeg Danniel, die een kippenfarm wilde beginnen een microkrediet. Hij bouwde een mooi kippenhuis, kocht kuikens en nadat de kippen groot genoeg waren, verkocht hij ze. Ook maakte hij houtskool en verkocht dat in grote zakken. Het eerste krediet heeft hij in 2009 afbetaald en de verdubbeling nu in 2011. Hij had zelfs een bankrekening geopend. Intussen is hij getrouwd en heeft 2 zoontjes. Eens wil hij een minibus kopen die hij als taxi kan gebruiken. Op zijn 3de stierf zijn moeder en op zijn 16de zijn vader. Er was geen geld meer en hij kon de middelbare school niet afmaken. Nu blijkt hij een briljant ondernemer te zijn. Door het grote vertrouwen dat wij hebben in Danniel hebben we als hoge uitzondering zijn krediet van

€ 200 nog eens willen en kunnen verdubbelen.(dankzij een gulle gift uit Laren) Een goede gever uit Nederland betaalde het rijbewijs van Danniel!

Laurence van misschien 24/25 jaar oud en vader van 4 kinderen vertelde het volgende verhaal: "Ik ben op de fiets naar de vissers aan de rivier gegaan (4 uur fietsen over zeer slechte paadjes) Daar heb ik gedroogde vis gekocht. Op de markt (25 km verder in de tegenovergestelde richting) heb ik dat verkocht. Van de winst heb ik een golfplaten dak op mijn huis kunnen kopen. Nu lekte het dak niet meer in het regenseizoen. Mijn vrouw was erg blij met me! Daarna had ik nog geld over en ben daarmee gegaan naar een plaats waar het maïs goedkoop was en dat heb ik ergens anders verkocht, waar het maïs duur was. Van de winst heb ik een nieuwe matras gekocht. Toen was mijn vrouw nóg blijer met me!"

Deze man kwam zijn volledige microkrediet van € 100 aan ons terug betalen en hij had nog € 50 over!!!

 

Sunrise Multy Purpose Coöperatie. 7 jaar geleden had Lemmy Tembo een timmerwerkplaats in de open lucht.  Hij maakte de deuren en meubeltjes voor het eerste schoolblok, ook de bedden voor de Lusekelo Guesthouses. Hij kreeg van iemand uit Nederland geld om gereedschap te kopen. Later nog meer gereedschap van de Stichting Gered Gereedschap uit Amsterdam. Zijn droom was eens een werkplaats te hebben met een eigen huis er vlak bij. Dankzij giften van een groep mensen uit Nederland is dit nu bijna gerealiseerd. Hij gaat alvast met zijn vrouw Judy in de opslagruimte van de werkplaats wonen om de boel in de gaten te houden. Hun oudste zoon Robin is uitgekozen voor de 8ste klas van een ‘Boarding Highschool’, omdat hij als beste van de Lusekelo School en van het gehele district uit de bus is gekomen. Voor zijn schoolgeld zoeken we nog sponsors. (€350 per jaar) Lemmy en Judy hebben naast hun 5 kinderen nog een nichtje in huis genomen, Wendy, zij is wees. De helft van haar schoolgeld op de Boarding School wordt betaald door een groep uit Zweden.

 

7de Dag Adventisten Kerk. Met een hartelijke groet van de zustergemeente uit Hilversum, overhandigden wij een envelop met inhoud. Op dit moment worden de diensten in een van de schoollokalen gehouden, omdat de oude kerk volledig is ingestort. Met gejuich en handgeklap werd het bedrag dankbaar in ontvangst genomen. Ze kunnen het zeker gebruiken bij de verdere opbouw van de nieuwe kerk. Opnieuw werden we in een zingende optocht meegenomen naar de plek waar de nieuwe kerk al de hoogte van “window level” had bereikt. “In” de kerk werd een zegen gevraagd voor de kerk, alle aanwezigen en de goede gevers.

 

De Evangelische Kerk.

Ook deze gemeente konden we verblijden met een donatie van de zustergemeente in Bussum. Na de dienst was er een bijeenkomst om het programma van ‘4You’ te bespreken. 4You is een organisatie die reizen organiseert. Naast genieten van cultuur en natuur wil men ook de handen uit de mouwen steken voor een goed doel. Misschien kunnen ze hier bij deze kerk aan de gang? Ook hier hebben we weer touwtjes aan elkaar geknoopt.

Studiefonds. Justay, de eerste student uit 2006, heeft in 2010 zijn hele studieschuld terug betaald (50% van de totale kosten van zijn opleiding) Hij werkt bij een reisbureau als ‘travel-agent’. Eén student is met de noorderzon vertrokken nadat hij zijn eerste jaar in 2009 had afgerond (automonteur). Vijf anderen hebben hun studie voltooid. Eén ervan is begonnen met de terug betaling en wij wachten in spanning op de terugbetaling van de drie anderen.

 

Tot slot: dank je wel kinderen van de Ds. Van Dijkschool in Dinxperlo, dankzij jullie Kerstactie kunnen de kinderen van de Lusekelo Community School heerlijk spelen

 

          

 

NIEUWSBRIEF zomer 2010

 

        Stichting LUSEKELO ZAMBIA

                 “ if we all work together poverty will be swept away”

        Claudia de Raadt en Marjan Szijn in mei 2010 weer naar                 

We waren heel erg benieuwd hoever de bouw van het derde schoolblok gevorderd zou zijn, omdat men er pas in februari jl. mee had kunnen beginnen en dat is midden in de regentijd. Met man en macht heeft men gewerkt. De hoofdonderwijzer mr. Mutakula vertelde ons keer op keer hoezeer men ge”struggled” had, om alles toch maar op tijd voor onze komst klaar te krijgen. Ze hebben zelfs ’s avonds doorgewerkt bij het licht van zaklampen!

Het resultaat was voor ons geweldig om te zien bij aankomst!

 

Waar ooit, een aantal jaren geleden een onontgonnen stuk grond lag, is nu een heel complex van drie schoolgebouwen, een lerarenhuis, een waterpomp, een voetbalveld, een korfbalveld en een schooltuin te zien. Het geheel wordt multifunctioneel gebruikt. Buiten de schooltijden wordt er heel wat af vergaderd, in het weekend worden er kerkdiensten gehouden en de inspecteur van onderwijs vertelde dat de lokalen ook gebruikt waren als stemlokaal bij de laatste verkiezingen. Ook op de sportvelden wordt van alles georganiseerd. Van plaatselijke voetbaltoernooien tot wekelijks een middagje korfbal voor moeders.

 

Men kon dit keer sneller werken met de bouw, door de ervaring die was opgedaan bij de bouw van het tweede schoolblok. Het derde gebouw is nl. identiek aan het tweede. De inkopen werden op dezelfde manier gedaan als de vorige keer. Het was deze keer alleen een enorme klus om alle materialen te lossen, omdat vanwege de blubber in de regentijd, de zware vrachtwagen het terrein niet op kon. De hele buurt heeft meegeholpen en de materialen werden weer opgeslagen in een bestaand afsluitbaar lokaal, waardoor een klas opnieuw tijdelijk terecht kwam onder een boom of onder een afdak.

 

de DEBS Toen wij vanuit Lusaka in Mumbwa aankwamen, besloten we als eerste stap een bezoek te brengen aan de DEBS. (District Educational B-Secretary) We waren nog maar net bij zijn secretaresse binnengekomen om “belet” te vragen, toen de man zelf al binnen kwam stormen. Hij had in de stad nl. gehoord dat de Lusekelo dames “in town” waren en was direct naar zijn kantoor gekomen!

 

Hij verzekerde ons voor de zoveelste keer, hoe goed het was dat er juist op deze plek een school was gekomen! Hij bedankte ons en in ons alle goede gevers, voor alles wat er wordt mogelijk gemaakt voor de kinderen in deze streek. De leerresultaten van de kinderen zijn goed. Men hanteert in het Zambiaanse onderwijs net als bij ons een soort Cito schoolvorderingen toets, waaraan men de resultaten afmeet.

 

De DEBS beloofde via zijn departement gratis het transport te zullen regelen voor een aantal speeltoestellen, die wij konden aanschaffen bij de plaatselijke smid, van het geld van een kerstactie van de ds. Van Dijkschool in Dinxperlo. Ook konden we ter plekke een afspraak maken met de nieuwe Building Officer, om samen met hem, het lerarenteam en de aannemer de plaats te bepalen waar de lerarenhuizen 2 en 3  zullen worden gebouwd. Het geld daarvoor hebben we opgehaald met o.a. acties op scholen,(dank je wel ds. Van Dijkschool in Dinxperlo en P.C.Hoofdschool in Muiden!!!!) met daarbovenop een premie van Wilde Ganzen en een toelage van het ncdo.Zodra deze huizen gereed zijn, zorgt de DEBS weer voor gekwalificeerde leerkrachten, die door de overheid betaald zullen worden. Voor ons betekent dit de waarborging van de continuïteit van de school.

 

De leerkrachten. Op de huidige hoofdonderwijzer na, zijn alle leerkrachten op dit moment nog “community” teachers. Dat betekent, dat zij niet gediplomeerd zijn en daarom ook geen salaris ontvangen. Toch staan twee van hen al sinds 2004, vanaf het eerste uur, iedere dag les te geven! Ondertussen volgen ze schriftelijke cursussen en willen ze zo snel mogelijk hun diploma halen, om voor een betaalde baan en een mooi huis in aanmerking te kunnen komen.

 

Onze toekomstplannen. Wij willen ons project nog vervolgen tot de totale basisschool voor zes leerjaren en met de bijbehorende lerarenhuizen helemaal gereed is. Inmiddels kwamen zowel de leraren als de ouders bij ons met de vraag om ook daarna nog door te willen gaan. Men wil dolgraag een Middle Basic School op deze plek. Dat betekent dat er nog een gebouw voor de klassen 7, 8 en 9 aan toegevoegd moet worden. Met jawel, opnieuw drie lerarenhuizen. Wij denken zelf dat we daar in 2014 mee klaar kunnen zijn.

 

Sunrise Coöperatie.  De werkplaats staat er, dankzij fam. Polderman, familie en vrienden. Bomen zijn gekocht (met de hand worden daar planken van gezaagd), gereedschap is er, dankzij ‘Gered Gereedschap” uit Amsterdam. Men kan beginnen met produceren en verkopen en twee jongeren zullen worden opgeleid tot timmerman.

Studiefonds.  3 van de 5 studenten hebben hun studie afgerond, ze hebben

een baan en zijn begonnen met de terugbetaling van hun lening. Andere studenten zijn in hun plaats opgenomen in het fonds.

Microkredieten. 5 microkredieten van 500.000 kwacha (±€100) hebben wij verstrekt aan mensen uit het district van de Lusekelo Community School. Na terugbetaling van het bedrag, verdubbelen we het krediet. Na terugbetaling van het 2de krediet moeten zij zelfstandig verder. Microkrediet is een gouden greep (hoewel de terugbetaling soms moeilijk is) het stelt de mensen in staat een kleine ‘bussiness’ op te zetten en daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor..

Nieuw in "Kleine projecten": David Kastom is 19 jaar. Zijn vader en moeder zijn gestorven.(Aids) Gelukkig is hij gezond. In 2009 heeft hij met succes zijn middelbare schoolopleiding afgerond. (Dit werd gesponsord via onze stichting door een privé persoon) Hij is nu op zoek naar nieuwe sponsoren, want hij wil naar de universiteit om ingenieur te worden. Hij heeft zich aangemeld en is op grond van zijn eindlijst toegelaten. In deze Nieuwsbrief doen we een beroep op u om sponsor te willen worden van deze veelbelovende jonge Zambiaan.

Vlak voor het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief heeft een familie uit Delft zich aangemeld (zij hadden hem kortgeleden in Zambia ontmoet en waren, net als wijzelf, zeer onder de indruk van hem) om met familie en vrienden, gedurende vier jaar, jaarlijks garant te staan voor een deel van het benodigde studiegeld voor David. We hopen van ganser harte op meer sponsoren. Per studiejaar zijn de kosten € 2000. We hopen van ganser harte op meer sponsoren.

 

                                                                              Stichting Lusekelo Zambia is officieel erkend als een ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

uw  giften zijn dus aftrekbaar van de belasting.

 

Stichting LUSEKELO ZAMBIA, Rabobank 3837.85.294, Bussum

Voorzitter Eustuce Makumbe - Penningmeester Claudia de Raadt  Secretariaat Marjan Sluiter, Loosdrechtseweg 193, 1215 JT Hilversum

 tel: 035-7723107 –e-mail mj.sluiter@tiscali.nl,

 

 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2009

In april heeft Claudia de Raadt, penningmeester en veldwerker van onze Stichting Lusekelo Zambia haar halfjaarlijkse bezoek aan de projecten gebracht.

Hier volgen haar bevindingen:

 

 

UITBREIDING VAN DE LUSEKELO COMMUNITY SCHOOL

 

Een groot terrein rond de Lusekelo Community School is door Chief Mulendema en Headwoman Chitatabala op 6 augustus 2004 aan het Lusekelo Project geschonken. Onlangs heeft het Schoolbestuur het officieel eigendomsbewijs gekregen.

De Lusekelo Community School bestaat dit jaar 5 jaar. De school is duidelijk zichtbaar vanaf de weg van Lusaka, de hoofdstad van Zambia, naar Angola. De hele gemeenschap is trots op de school.

Vlak langs de grote weg is een mooi bord geplaats met de naam en het motto van de school. “Education sweeps away Poverty and Ignorance” In 2004 gingen er 65 kinderen naar groep 1 en 2. Ieder jaar komt er een klas bij, nu is de school uitgegroeid t/m groep 6. Er zijn nu 331 leerlingen. Naast de hoofdonderwijzer, Mr. Mutakula, die door deoverheid betaald wordt, zijn er vijf Community leraren aangesteld, die uit de ouderbijdrage betaald worden. Community leraren zijn niet gediplomeerd, maar doen vaak niet onder voor hun gediplomeerde collega’s. Het enige verschil is dat zij niet door deoverheid betaald worden. Aan het eind van de maand moeten zij met z’n vijven het geld dat is binnen gekomen als ouderbijdrage samen delen. Het is vaak bedroevend weinig. Daarom past Mr. Mutakula bij van zijn eigen salaris!

 

In april 2009 kwamen het schoolbestuur, de leerkrachten en ouders bijeen om over de uitbreiding van de school te praten. De aanwezigen luisterden aandachtig naar de penningmeester van de Stichting Lusekelo Zambia, die op 8 april 2009 vertelde hoe en door wie het geld voor de uitbreiding van de school is bijeengebracht. De donaties zijn ontvangen van Stichting Winters Van den Speulhof ,Vereniging Trein 8.28 H.IJ.SW.M , Anton Jurgen Fonds, Derde Wereld Fonds Atos Origin. Het NCDO heeft in navolging van Wilde Ganzen het project goedgekeurd. Van het NCDO is een toezegging van € 4000 ontvangen en Wilde Ganzen zal alle bedragen die via acties binnenkomen van een premie voorzien die kan oplopen tot 70%. Inmiddels is al € 30.000 in Nederland door bovengenoemde fondsen bijeen gebracht, zodat de bouw van het nieuwe twee-klassige blok kan beginnen.

 

Een oud gebouw dat tussen de school en het sportterrein op een strategische plek staat, is aangekocht. De koopakte is op 4 april 2009 ondertekend door de vorige eigenaar, het hoofd der school en de voorzitter van het schoolbestuur. Het gebouw zal verbouwd worden tot twee lerarenhuizen. De Inspecteur van Onderwijs, die nog steeds enthousiast is over de school, heeft beloofd dat hij twee gediplomeerde leerkrachten zal sturen als de huizen klaar zijn. Deze leerkrachten zullen net als mr. Mutakul door de overheid betaald worden. De bouwopzichter van het Ministerie van Onderwijs mr. Mwaba, heeft een begroting ingediend voor het nieuwe schoolblok (€ 30.000) en de twee lerarenhuizen.(€ 25.000). Onder leiding van Mr. Mwaba is ook het huis van de hoofdonderwijzer Mr. Mutakula gebouwd en iedereen is daar zeer tevreden over. Dus we hebben alle vertrouwen in de nieuwbouw.

 

In de eerste week van juli 2009 komen de kinderen van de Ds. Van Dijkschool in Dinxperlo in actie tijdens een Zambia-week. Vertegenwoordigers van de Stichting Lusekelo Zambia zullen daar ook aanwezig zijn om via de beamer video’s en foto’s te laten zien van de Lusekelo Community School met de kinderen, leerkrachten en ouders.

We hopen dat er van het geld dat binnen komt, de twee nieuwe lokalen van banken en ander meubilair voorzien kunnen worden.

 

De P.C.Hooftschool in Muiden geeft als afsluiting van het schooljaar een circusvoorstelling. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar tuingereedschap en andere tuinbenodigdheden van de Lusekelo Community School.

 

Tussen de school en de grote weg staat een kerkgebouw van de 7de Dag Adventisten. Zij bouwen aan de overkant van de weg een nieuwe kerk en na onderhandelen is de oude kerk door het Lusekelo Project gekocht. Na wat aanpassingen kan dit gebouw gebruikt worden om het bouwmateriaal veilig in op te slaan.

 

SCHOOLTUIN

Achter de school is een groot terrein ontgonnen voor een groententuin. Iedere dag werken de kinderen in de tuin, die door grasmatten omheind is. Zo is de tuin beschermd tegen loslopende koeien, varkens en geiten. Het zou mooi zijn als de grasmatten ooit vervangen kunnen worden door een stevige en permanente omheining. De opbrengst van de groententuin zal de school ten goede komen. Drie soorten groenten zijn al gezaaid en de kinderen geven de jonge plantjes iedere dag water. Gelukkig is er nu een waterpomp vlak bij de school. Ook tijdens vakanties komen de kinderen naar school om in de tuin te werken.

 

SUNRISE MULTI PURPOSE COÖPERATIE

Eén van de vaders van de school heeft met twee andere vaders de Sunrise Multi Purpose Coöperatie opgericht. Een groep mensen uit Nederland heeft de financiering van de bouw van hun werkplaats voor hun rekening genomen. Het is de bedoeling dat jongens uit de omgeving in deze werkplaats een eenvoudige opleiding krijgen voor o.a. timmerman. Stichting Gered Gereedschap uit Nederland heeft hiervoor (40kg)!) gereedschap geschonken. Oerdegelijk en sterk gereedschap dat op een werkplaats van Gered Gereedschap in Amsterdam is gereviseerd en gebruiksklaar gemaakt. Handgereedschap, want in dit district is nog geen elektriciteit. De voorzitter van de Coöperatie, Lemmy Tembo, gaat zijn huis vlak naast de werkplaats bouwen, zodat hij goed zicht heeft op de werkplaats. Voor de bouw van zijn huis is € 5000 nodig.

 

MICROKREDIET

-           Daniël heeft in 2008 een Microkrediet (€100) gekregen om een kippenfarm te beginnen. Het kippenhok, zelf gebouwd met natuurlijke materialen, is mooier dan zijn eigen huis. Hij hoopt in oktober 2009 1/5de  van het renteloze krediet terug te kunnen betalen. Na terugbetaling van het hele bedrag kan hij, als het nodig is, een dubbel krediet krijgen.

-           Kleermaker Kebby, die ook een Microkrediet heeft gekregen, heeft al 40% terug betaald. Op 4 april trouwde hij in Mumbwa en Claudia was daarbij aanwezig.

-           De bijengroep, bestaande uit 3 mannen, heeft het dubbel krediet (€ 200) na een half jaar terug betaald!!

-           Rien, een jonge vrouw in Mumbwa vroeg een krediet om tweedehands kleding in Lusaka te kunnen kopen, dat gaat per kilo. Op de markt in Mumbwa verkoopt zij het per stuk en dat blijkt een goede handel te zijn.

 

STUDIEFONDS

Ezekiel, die personeelszaken heeft gestudeerd, heeft een baan en na een jaar al promotie gemaakt. Hij heeft de helft van zij studieschuld inmiddels terug betaald en op eigen ksten een aanvullende avondstudie gedaan. Hij is contactpersoon tussen de studenten en de Stichting in Nederland. Justay en Arthur hebben ook een baan gevonden en we kijken uit naar hun eerste terugbetaling, dan kunnen we weer twee nieuwe studenten opnemen in het fonds. Simon, Gift en Ephraïm zijn nog bezig met hun opleiding.

Wendy, half wees en geadopteerd door een oom en tante, wordt gesponsord door een groep mensen in Zweden. Ze toont haar familie trots haar nieuwe fiets. Nu kan zij per fiets de 7 km. naar school afleggen.

 

ROLSTOELEN

Disacare is een organisatie in Lusaka waar door gehandicapten rolstoelen gemaakt worden van fietsonderdelen. Ook maken zij rijdende brancards die achter een fiets gehaakt kunnen worden. Deze rijdende brancards zijn ontworpen om op het platteland  mensen over zandpaadjes te kunnen vervoeren naar de dichtstbijzijnde kliniek. In de werkplaats van Disacare werken mannen die zelf moeilijk ter been zijn, op krukken lopen of in een rolstoel zitten. De Stichting Lusekelo Zambia heeft bij Disacare al twee rolstoelen gekocht voor mensen in de “village”. Eslon rijdt met zijn driewieler, die hij met de hand voortbeweegt, stabiel over de hobbelige zandpaadjes. En Faress, die verlamd is door polio, heeft dolgelukkig haar mooie rolstoel in ontvangst genomen. Nu kan zij zichzelf voortbewegen en is zij niet meer afhankelijk van anderen. Op het terrein van Disacare was  op 2 april een groot evenement georganiseerd door de Disacare Sportclub. Er werd basketbal gespeeld door rolstoelteams, voetbal door mannen met krukken en meervoudig gehandicapten kregen een korte training in het rolstoel rijden. De televisie was aanwezig en de voorzitter van Paralympics Zambia. Ook Claudia werd geinterviewed. Alles was te zien op het NIEUWS! Disacare verhuurt een “guesthouse” waar we tegenwoordig gebruik van maken als we in Lusaka moeten overnachten.

 

Bestuurswisseling.

De voorzitter van het eerste uur, Jaap van Helsdingen, heeft om persoonlijke redenen de voorzittershamer doorgegeven aan Eustuce Makumbe.

Eustuce, geboren in Zambia, woont met zijn vrouw en dochtertje in Lelystad en geeft economie aan de Internationale School in Hilversum. We zijn erg blij dat Eustuce de vacature opgevuld heeft en met zijn kennis van Zambia, kunnen wij zeker ons voordeel doen. Na het bijwonen van het huwelijk van Eustuce en zijn Nederlandse vrouw, is ons werk in Zambia in 2002 begonnen.

 

Bij het voeren van onze acties hebben wij een beamer nodig. Wie kan ons daaraan helpen?

 

                                                    

 

                               NIEUWSBRIEF september 2008 

 

NIEUWBOUW BIJ DE LUSEKELO COMMUNITY SCHOOL

In de Nieuwsbrief van maart/april 2008 heeft u kunnen lezen hoe 287 kinderen, (foto)  verdeeld over twee lokalen, twee “shelters” en een schuurtje, les krijgen. In klas één zitten 86 kinderen en in januari 2009 verwacht men een weer nieuwe grote eerste klas. De kinderen zijn voor de foto (links) in de fundering gaan staan. In september jl. zijn Marjan en Claudia de Raadt op bezoek geweest bij de Lusekelo Community School. Zij waren onder de indruk van de inzet van ouders, leerkrachten en het hoofd der school in samenwerking met de inspecteur van onderwijs. Ouders van de school zullen zelf de stenen voor de nieuwbouw maken. Cement, zand en water worden gemengd en in een houten mal gedaan, daarna worden de stenen in de zon gedroogd. Dezelfde werkwijze als voor de stenen van het huidige schoolgebouw. Een aantal vaders maken met pikhouwelen, beitels, hamers en scheppen diepe gleuven voor de fundering. (foto)

Voor het nieuwe schoolgebouw zal ongeveer € 25.000 nodig zijn.

In Nederland zijn hiervoor een aantal fondsen benaderd.

 

               foto                                       foto                                          foto                                          foto      

Marjan in gesprek met meester Mutakula,   Eén van de vaders  hakt in                Hier komt de waranda, het kantoortje     Claudia bewondert het werk; op het hoofd der school; op de achtergrond     de brandende zon de gleuven.         en de opslagruimte.                                de achtergrond het  huis van

de school.                                          voor de fundering                                                                               het hoofd der school.

 

 

SUNRISE MULTY PURPOSE COÖPERATIVE GROUP

foto’s

Door een leuke actie van één van onze trouwe donoren kon er onlangs

€ 1300 overgemaakt worden naar dit project. Nu kan het dak geplaatst worden op de werkplaats van de Sunrise Coöperatie vóór het regenseizoen begint. Lemmy Tembo, wil  naast de werkplaats zijn eigen huis bouwen. De stenen die hij nodig heeft, zal hij zelf maken met een “stenen-machine”. Deze machine is ontwikkeld door de Universiteit van Lusaka en is eigendom van de Lusekelo projecten. Met deze machine is minder cement nodig en dat komt goed uit, want de prijs van een zak cement is de laatste tijd schrikbarend gestegen.

Dat huis zal een onderdeel worden van dit Sunrise project. Vanuit zijn huis heeft hij goed zicht op de werkplaats.

Hij wil straks naast het produceren van o.a  meubilair ook workshops geven aan locale jongeren die hij het vak van timmerman, metselaar of dakbedekker wil gaan leren.

 

     foto Ezekiël                                                 foto Daniël                                                       foto kerk

STUDIEFONDS                                           MICROCREDIET                                           EEN NIEUWE KERK

Ezekiël is de eerste student die na een     Daniël heeft een Microcrediet gekregen         Bij een spontane actie in een

twee-jarige beroepsopleiding een baan     om een kippenfarm te beginnen                     kerk in Bussum werd geld

heeft gevonden. Hij is begonnen met de    Hij is halverwege met de bouw van het.        ingezameld voor de bouw van

terugbetaling van de lening. Daardoor       kippenhok. De kippen leggen goed en           een nieuwe kerk. De bouw vordert

kan een nieuwe student in het fonds          hij hoopt dat er binnenkort  veel kuikentjes    al, maar er is nog € 600 nodig om

worden opgenomen.                                   op zijn erf zullen rondlopen.                           Het gebouw te kunnen voltooien.

 

            foto                                          foto                                          foto                                          foto


 

Marjan geeft aan Mr. Mutakula, hoofd van de Lusekelo Community School, allerlei cadeautjes van Wilde Ganzen.

Vooral het spelletje Memory wordt enthousiast ontvangen en later gespeeld door leerkrachten en kinderen.

 

 

 

Een oude bouwval, vlak bij de school, kon gekocht worden (€ 400) om dan na renovatie (€ 1500)  te worden gebruikt als woning voor 2 leerkrachten. Door de groei en uitbreiding van de school zijn nieuwe leerkrachten hard nodig.

 

Wendy, die in huis is genomen door een oom en tante, wordt gesponsord door een groep mensen uit Zweden. Van € 100 heeft ze het schoolgeld betaald,  uniform en boeken gekocht. Haar grote wens is een fiets (€ 90) Ze moet nl. 2½ uur naar school lopen en ook weer terug

Deze vrouw zit in een rolstoel die door te kleine wielen ongeschikt is voor de slechte wegen en paden waarop ze voortgeduwd wordt. Ze zou graag een goede rolstoel willen hebben die ze zelf kan voortbewegen.

(€ 350)

 


 

Heeft u al eens op de website www.lusekelo.org gekeken?

daar zijn nu links aan toegevoegd waarop u filmpjes van de kerk en de school kunt bekijken.

 

de Stichting Lusekelo Zambia is officieel erkend als een ANBI

(Algemeen Nut Beogende Instelling)

uw giften zijn dus aftrekbaar van de belasting

 

Stichting LUSEKELO ZAMBIA

Batterijlaan 15, 1402 SL Bussum, tel: 035-6910006, Rabobank 38.37.85.294, Bussum

 

“ if we all work together poverty will be swept away”   

 

 

 

 

                                                   Nieuwsbrief maart/april 2008

 

DE LUSEKELO COMMUNITY SCHOOL GROEIT !!!!!! 

De school vaart wel bij de komst van de nieuwe, echte onderwijzer, die in het nieuwe huis kwam wonen. Bij de start in januari 2008 waren er 86 kinderen in de eerste klas (groep 3) en elke dag komen er (ook in de andere klassen) kinderen bij. Op 15 april 2008 waren er in totaal al 287 leerlingen! De leerkrachten, de inspecteur van onderwijs, de ouders en de Stichting Lusekelo Zambia in Nederland overleggen met elkaar hoe uitbreiding van de school gerealiseerd kan worden. Een nieuw blok met twee lokalen en een kantoortje is nodig. Dat zal ongeveer € 25.000 gaan kosten. Op de middelste foto staan de kinderen op de plaats waar het nieuwe gebouw zal komen. Van de ouders van de Lusekelo School wordt verwacht dat ook zij hun “steentje” bijdragen. Zij kunnen de fundering graven en beginnen met het maken van stenen. Een financiële steun van de mensen zelf kunnen we niet verwachten, want ze hebben niets. Bovendien is de maïsoogst van de meesten mislukt door de hevige regens in het afgelopen regenseizoen. Het zou natuurlijk logisch zijn als het Ministerie van Onderwijs in Zambia, de Lusekelo Community School bij deze uitbreiding zou helpen, maar we verwachten daar niet veel van. Daarom starten wij met een nieuwe actie. Een aanvraag bij de Wilde Ganzen is in voorbereiding. Deze organisatie, waar we al eerder mee hebben samengewerkt, verhoogt alle bedragen die bij de Lusekelo Stichting binnenkomen met 70 %.

Op de Lusekelo School wordt in "shifts" lesgegeven. Een paar klassen 's morgens en een paar 's middags. De twee bestaande lokalen, een schuurtje en een afdak (“shelter”) worden zo dubbel gebruikt en de leerkrachten hebben een dubbele taak. Het salaris van het hoofd der school wordt door de regering betaald, maar het salaris van de twee (nog niet gediplomeerde) juffen komt mondjes maat binnen via de ouderbijdrage. Soms komt er niets binnen en dan krijgen ze ook niets.

 

SCHOOLBANKEN

Een plaatselijke timmerman heeft in 2004 voor de school tafeltjes en stoeltjes gemaakt, maar die waren voor de kleuters bedoeld. In 2007 stond dit meubilair in één klas en daar zaten nu de grote kinderen aan, hun knieën staken boven de tafeltjes uit. De andere kinderen, klein en groot zaten op de grond in het andere lokaal, in een schuurtje en onder de “shelter”. Dankzij € 850 van de Ds. Van Dijkschool in Dinxperlo zijn er 30 stevige banken gekocht. Het zijn tweepersoons banken, maar met wat goede wil passen er vier of vijf eerste klassers in.

Wanneer de school uitgebreid is met twee nieuwe lokalen moeten er opnieuw bankjes komen voor de kleinere kinderen.

 

SPORT EN SPEL              

Op het verlanglijstje van de Lusekelo Community School stond o.a. sportmateriaal en voetbalkleding voor het schoolelftal. Deze wens kan in vervulling gaan dankzij de kerstactie van de P.C.Hooftschool in Muiden die € 450 opgebracht heeft. In september 2008 is er een voetbalcompetitie tussen een groot aantal scholen in het Mumbwa district. De kinderen van de Lusekelo School zijn heel trots dat ze nu in echte voetbalkleding kunnen aantreden. Voetbalschoenen zijn niet nodig, want alle kinderen voetballen op blote voeten. Er zijn twee sterke leren voetballen gekocht, een scheidsrechtersfluitje en een basketbal. Na schooltijd wordt er nu druk geoefend met het nieuwe materiaal. De jongens voetballen, de meisjes basketballen, zelfs de moeders van de school spelen nu op dinsdag en vrijdagmiddag basketbal!! Juf Agatha is de scheidsrechter en met haar jongste dochtertje op haar rug rent ze over het veld en leidt ze het spel vakkundig. Voetbalkleding wordt binnenkort gekocht. In ieder  geval een geel shirt, want dat    is de kleur van de school.                                                                 

 

HET LERARENHUIS

Het hoofd der school, Mr. Mutakula, door de inspecteur van onderwijs aangesteld, is trots op “zijn” huis. Je ziet duidelijk in en rond de school dat hij de leiding heeft en zich verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van de school. Het is iemand met hart voor de kinderen en de school. Zijn vrouw en hij hebben vier kinderen geadopteerd van overleden familieleden. (Zij hebben zelf geen kinderen) Hij speurt ook kinderen op die wat verder weg wonen en geen school bezoeken. Omdat Mr. Mutakula vlak bij de school woont, is er steeds toezicht op de school, de pomp en het terrein eromheen.

Dat is erg belangrijk in deze omgeving.    

 

SUNRISE COÖPERATIE

Er wordt naar gestreefd de bouw van de werkplaats van de Coöperatie in september 2008 te voltooien. In april 2008 moest het dak er nog op, ramen en deuren erin, de vloer gestort, de muren binnen en buiten aangesmeerd.( foto links) Daarvoor is nog € 5000 nodig. Iemand uit het bedrijfsleven in Nederland, die vorig jaar met zijn vrouw de Lusekelo Projecten en de Coöperatie heeft bezocht, heeft een wervende brief naar familie, vrienden en collega’s gestuurd en hoopt op deze manier het benodigde geld binnen te krijgen.

Op de foto in het midden staat Lemmy Tembo, timmerman en voorzitter van de Coöperatie. Hij heeft in 2004 de tafeltjes en stoeltjes voor de Lusekelo School gemaakt en nu werkt hij aan de werkplaats. Hij staat vóór zijn huisje met bouwmateriaal wat hij net heeft gekocht, dankzij schenkingen uit Nederland. Op de rechter foto zien we Lemmy met zijn familie. In de verte tussen het hoge gras zien we de werkplaats in aanbouw..

 

STUDIEFONDS

Van de vijf studenten die de Stichting financieel heeft gesteund, hebben er drie hun studie met succes afgerond. Arthur heeft een baan in Mukambi River Lodge (van het RTL4 programma “van Amstelveen naar Afrika”) en zal in september 2008 beginnen met het terug betalen van de lening. Zodra de eerste betaling van Arthur binnen is, kunnen we weer een nieuwe student gaan helpen. De andere twee studenten, Justay en Ezekiël, zoeken naarstig naar een baan. Ezekiël heeft een tijdelijke baan gevonden als nachtwacht. Intussen zoekt hij verder in de richting van zijn studie: personeelszaken. Simon moet nog een jaar en Gift is net begonnen aan een twee jarige cursus autotechniek.

 

MICROKREDIET

Vijf kleine zelfstandigen hebben dankzij giften van u een Microkrediet gekregen van € 100 . Drie kleermakers, iemand die een kippenfokkerij wil beginnen en een groep bijenhouders. We hopen dat ze succes hebben met hun kleine onderneming, zodat ze in september 2008 kunnen beginnen met terug betalen. Zodra dat het geval is, kunnen we weer anderen met een Microkrediet helpen.

 

EEN NIEUWE KERK

De kerkgangers hebben 7.000 stenen met de hand gemaakt en op een traditionele manier gebakken. Geld voor cement en het dak was al eerder door de Stichting geschonken. Een spontane actie in de Wilhelminakerk te Bussum heeft de nodige € 400 opgebracht om met de nieuwbouw te beginnen. We hopen dat de eerste dienst in de nieuwe kerk op 21 september 2008 gehouden kan worden. 

Marjan en Claudia de Raadt hopen daarbij aanwezig te kunnen zijn tijdens hun bezoek aan de projecten in september 2008.             

 

CEMENT VOOR DE KAWENASCHOOL

Vier uur lopen bij de Lusekelo school vandaan, anderhalf uur met de auto over hobbelige zandpaden, ligt de Kawena School, twee lokalen in een gebouwtje met een lekkend grasdak en een afbrokkelende muur. 250 kinderen krijgen hier les, zittend op boomstammetjes, 125 leerlingen in één ruimte. Meester Fred vroeg ons te helpen bij de aanschaf van cement. De ouders van de school hebben al 14.000 stenen gemaakt. De bezoekers van de Soos van de Wilhelminakerk in Bussum hebben in de 6 weken voor Pasen € 600 ingezameld en hiervan kon gelukkig veel cement gekocht worden. Maar er moet natuurlijk ook nog een (golfplaten) dak op de school, dus we hopen dat daar nog wat giften voor binnen komen.

 

LANTANA FARMSCHOOL

Vier jaar lang was de Lantana Farmschool in een zeecontainer gehuisvest. Als gevolg van allerlei problemen tussen leerkracht, ouders en de eigenaar van de farm is de school in november 2007 definitief opgeheven. Het les- en leermateriaal en de 4 schoolbanken zijn “uitgeleend” aan een schooltje op een farm 3 km. verderop. Het is jammer, maar er gaat ook wel eens iets mis. Hoewel mis…. De kinderen van de Lantana Farm hebben vier jaar met plezier het “containerschooltje” bezocht en de juf die er haar stage deed, geeft nu als gediplomeerde leerkracht elders les.

 

                ONZE GROTE DANK GAAT UIT NAAR:

 

·          de kinderen, leerkrachten en ouders van de ds. Van Dijkschool in Dinxperlo

·          de kinderen, leerkrachten en ouders van de P.C Hooftschool in Muiden

·          de bezoekers van de Wilhelminakerk en de Soos in Bussum

·          de inwoners van Zorgcentrum Godelinde in Bussum die het Studiefonds een warm hart toedragen

·          de Fam. Polderman die met familie, vrienden en collega’s de bouw van de werkplaats van de Coöperatie mogelijk maken.

·          en verder alle andere schenkers die meehelpen dat de Nederlandse Stichting Lusekelo Zambia,

        de Stichting die geen strijkstok kent, door kan gaan met deze kleinschalige en concrete hulp. 

 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we éénmaal per jaar de schenkers wilden bedanken voor hun schenking, bij nader inzien en op verzoek van sommigen, zien wij daarvan af. In principe kunt u weer binnen een maand na uw schenking van ons een bedankje verwachten.